top of page
Original on Transparent.png

OVERIGE RISICOVOET

Overige risicovoet bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Tijdens mijn opleiding is ingegaan op oorzaak en gevolgen van de risicovoet. Als gevolg van een ziekte zoals diabetes, reuma en spasticiteit is een verhoogd risico aanwezig op complicaties.  Ook door andere oorzaken zoals ouderdom of verwaarlozing zijn complicaties niet ondenkbaar.

 

Oudere voet

Een oudere voet brengt in de regel wat meer problemen met zich mee. Bij het sub-onderdeel 'oudere voet' worden alle problemen rondom deze groep mensen behandeld, naast de vele tips worden er wat punten op een rij gezet om deze groep mensen zo lang mogelijk 'mobiel' te houden.

 

De volgende onderwerpen zijn hierbij behandeld:

• Kenmerken en problemen bij de oudere voet

• Screening en anamnese van de oudere voet.

• Een cliënt met oudere voeten behandelen.

Spastische voet

Spasticiteit is een snelheidsafhankelijke overdreven weerstand die wordt veroorzaakt door een reflex van met name de pees-rek-sensoren in een spier. U kunt zich voorstellen dat bij cliënten met Spastische Voet het belangrijk is om te allen tijde goed op te letten ten einde alert te kunnen reageren op onverwachte bewegingen van de cliënt.

 

De volgende onderwerpen zijn hierbij behandeld:

• Theorie van de spastische voet

• De behandeling van de spastische voet in de praktijk

• het maken van een blauwdruk en het opstellen van een behandelplandemonstratie behandeling spastische voet.

 

Verwaarloosde voet

De cliënt met verwaarloosde voeten. Een mooi voorbeeld is een meneer, die al een tijd zijn nagels niet had geknipt en meteen nieuwe schoenen kon kopen (2 maten kleiner). Niet alleen het vakkundig behandelen van deze voeten is belangrijk maar ook de communicatielijn met de cliënt.

Pedicurepraktijk Mariëlle Lammerding, Ambachtspad 9, 2251 CP Voorschoten, 071-8795100, info@pedicures-voorschoten.nl

bottom of page